อบรม เครน

อบรมเครน 4 ผู้มีอะไรบ้าง และมีหลักสูตรการอบรมอย่างไร

กฎหมาย ได้มีการกำหนดให้ผู้ที่ทำงานกับเครนหรือปั้นจั่น ต้องผ่านการอบรมเครนหรืออบรมปั้นจั่น 4 ผู้ แต่ละผู้คืออะไร เราจะมาพูดถึงในลำดับต่อไป หลักการอบรมเครนหรือปั้นจั่นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ผู้ที่ทำงานกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่และผู้ที่ทำงานกับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ทั้งสองแบบจะมีหลักสูตรการอบรมที่แตกต่างกันออกไป นายจ้างต้องตรวจสอบให้ดีก่อนส่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม หลักสูตรการอบรมเครน 4 ผู้ ได้แก่ อบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ […]

Read more →