ชุด ควบคุม ความชื้น

ชุดควบคุมความชื้น อุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก

ชุดควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor) เครื่องนี้มีหน้าที่ในการรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสม นอกจากนั้นก็ยังมีหน้าที่ปรับความชื้นให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกัน อุณหภูมิและความชื้น ไม่ส่งผลดีนักต่อสินค้าผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของต่างๆ ความชื้นที่มีค่าต่ำเกินไปหรือสูงมากจนเกินไปย่อมไม่ส่งผลดีทั้งคู่ ปัจจุบันนิยมติดตั้งชุดควบคุมความชื้นใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง Server Room ห้อง Data Center หรือห้อง Laboratory […]

Read more →