ออกแบบตกแต่งภายใน มีหลักการอย่างไรและมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับการ “ออกแบบตกแต่งภายใน” เมื่อพูดถึงการออกแบบตกแต่งภายใน หลายคนก็คงนึกภาพออก แต่ถ้าจะพูดถึงเนื้อหาสาระหรือข้อมูลที่ลึกซึ้ง เชื่อว่าหลายคนในที่นี้ ก็อาจยังไม่เคยรู้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในมาก่อน ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจกับการออกแบบตกแต่งภายในให้มากขึ้น การออกแบบตกแต่งภายในมีหลักการอย่างไร พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการออกแบบตกแต่งภายในด้วย

การออกแบบตกแต่งภายใน ก็เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในบ้านหรืออาคาร มองดูแล้วเกิดความสบายตา พูดง่ายๆ คือ ทำให้น่าอยู่มากขึ้น เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ดี ทำให้คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของมนุษย์ เกิดความสะดวกสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านประโยชน์ของการใช้สอยและความงาม วัตถุประสงค์ของการออกแบบภายในโดยหลักๆ แล้วมีดังต่อไปนี้

เพื่อประโยชน์ใช้สอย

การออกแบบตกแต่งภายในมีวัตถุประสงค์โดยหลักๆ ก็เพื่อประโยชน์การใช้สอย แม้มีพื้นที่จำกัด แต่นักออกแบบที่มีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์สูง ก็ย่อมสามารถออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี การเพิ่มพื้นที่ประโยชน์ใช้สอย ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยนั่นเอง

เพื่อความสวยงาม

ในด้านความสวยงาม การออกแบบตกแต่งภายใน ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ซึ่งแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่มีไลฟ์สไตล์หรือความชอบที่แตกต่างกันออกไป ไม่มีผิด ไม่มีถูก การออกแบบตกแต่งภายในก็เพื่อทำให้เกิดความสวยงาม ผู้อยู่อาศัยบางคนชอบไลฟ์สไตล์แบบโมเดิร์น บางคนชอบแบบลอฟท์หรือแบบคลาสสิค เมื่อชอบไลฟ์สไตล์นั้นๆ ผู้อยู่อาศัยก็มักจะออกแบบตกแต่งภายในตามสไตล์ที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อความสวยงาม

และนี่ ก็คือวัตถุประสงค์ของการออกแบบตกแต่งภายใน สำหรับหลักการในการออกแบบตกแต่งภายใน โดยหลักๆ แล้วจะใช้หลักการการจัดวางและยึดหลักจิตวิทยาเข้ามาร่วมด้วย สำหรับหลักการของการจัดวาง ก็คือ การออกแบบตกแต่งภายในที่มีการวางตำแหน่งเครื่องเรือน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้เหมาะสมตามหน้าที่ของการใช้สอย แต่ละห้อง เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีความเป็นระเบียบ ที่สำคัญช่วยทำให้เกิดมิติ ช่องว่างและความกลมกลืน นอกจากนั้น การออกแบบตกแต่งภายใน ก็ต้องยึดหลักจิตวิทยาเข้ามาร่วมด้วย โดยนักออกแบบหรือ interior จะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ระดับการศึกษาและรสนิยมหรือความต้องการพื้นฐานของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้การออกแบบตกแต่งภายในเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งหมดนี้ ก็คือ หลักการและวัตถุประสงค์ของการออกแบบตกแต่งภายใน เป็นอย่างไรกันบ้าง หวังว่าคุณคงมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน หรือคนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในอยู่ บทความนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อย